menu rechts bovenin

Aanmelden als lid

Aanmelden als lid

Lid worden van de L.H.C.N. kan door het inschrijfformulier in te vullen en te versturen via bovenstaande button.

Na aanmelding ontvangt u een bevestigings-e-mail van de ledenadministratie met uw lidmaatschapsnummer. Van de penningmeester ontvangt u een factuur, via e-mail, met het te betalen bedrag.

Leden van de L.H.C.N. ontvangen het officiële clubblad “Leonvaria”.

De contributie bedraagt per jaar €36,00 per lid en €18,00 per gezinslid. U wordt lid per de 1e van de maand volgend op de datum van inschrijving en betaalt bij inschrijving naar rato tot het einde van het lopende verenigingsjaar (= kalenderjaar). Ieder jaar in december ontvangt u vervolgens de factuur voor het lidmaatschap van het volgende verenigingsjaar.

De L.H.C.N. gaat ervan uit dat u bij uw inschrijving kennis heeft genomen van de inhoud van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement zoals deze vermeld staan op deze website.

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie van de L.H.C.N. vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar. Voor meer informatie hier over kunt u een mail sturen naar ledenlhcn@gmail.com. Opzeggingen worden altijd bevestigd.

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de L.H.C.N.