menu rechts bovenin

Clubblad Leonvaria

Clubblad Leonvaria:
Officieel orgaan van de Leonbergse Honden Club Ne-derland.

Verschijnt 6 maal per jaar. (Minimaal 4)
Oplage: 530 stuks

Als u 1 of meerdere foto’s heeft, die mogelijk geschikt zijn voor de cover neem dan contact op met de redac-tie. Ingezonden foto’s moeten echter wel minimaal 2 MB zijn. Worden uw foto’s niet gebruikt (bijv. keuze is
op een ander aangeboden foto gevallen of de foto heeft net niet voldoende kwaliteit voor de kaft) dan kan in overleg bekeken worden of de foto voor een latere editie bewaard wordt of dat deze in het bin-nenwerk geplaatst wordt. Overigens is gewone kopij over belevenissen met uw Leonberger altijd van harte welkom.

De redactie wil graag een gevarieerd clubblad maken. Daarbij zijn we mede afhankelijk van wat de leden aanleveren. Dus heeft u wat leuks of interessante informatie, stuur het aan de redactie.
e-mail

De redactie kan plaatsing van artikelen weigeren, zij is tevens gerechtigd tot inkorting of wijziging van kopij.

Advertentie tarieven 2018

 

De sluitingsdatum voor het inleveren van kopij voor Leonvaria

nr. 1 > 31 januari 2018
nr. 2 > 31 maart 2018
nr. 3 > 31 mei 2018
nr. 4 > 31 juli 2018
nr. 5 > 30 september 2018
nr. 6 > 30 november 2018

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de L.H.C.N.