menu rechts bovenin

Verplichting LEMP-onderzoek

Geachte fokker, Geachte dekreu eigenaar,

Op 5 mei jl. is er vanuit de commissie Fokkerzijzaken en het Bestuur een bericht verstuurd naar alle bij de LHCN aangemelde fokkers, waarin wij de fokkers zeer dringend adviseerden om de fokteven en de dekreuen op LEMP te testen. Ook hebben wij de informatie over LEMP op de website van de LHCN gepubliceerd. LEMP is tot nu toe de aandoening met de meeste ernstige gevolgen voor het welzijn van de Leonberger.

Het positieve nieuws is dat in de afgelopen maanden velen van u uw fokteef en/of dekreu al hebben laten testen op LEMP, echter zijn er ook nog steeds fokkers die fokken zonder dat ze onderzoek hebben gedaan naar LEMP. Hierin zit een groot risico dat onbedoeld mogelijk zieke honden worden gefokt. Als vereniging willen wij zowel de pup, de pupkopers en de fokkers beschermen voor de mogelijke gevolgen van het fokken van een zieke pup.

Ook de wet is hierin heel duidelijk en op grond van de wet “besluit houders van dieren” zien we ons dan ook genoodzaakt om het testen op LEMP en het uitsluiten van bepaalde combinaties te verplichten per 15 augustus 2017 en zullen het tevens laten opnemen in het VFR.

Zie wettekst “besluit houders van dieren” artikel 3.4

Artikel 3.4. Fokken met gezelschapsdieren
1. Het is verboden te fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld.
2. In ieder geval wordt bij het fokken, bedoeld in het eerste lid, voor zover mogelijk voorkomen dat:
• ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen;
• uiterlijke kenmerken worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen die schadelijke gevolgen hebben voor welzijn of gezondheid van de dieren;
• ernstige gedragsafwijkingen worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen;

Op grond van bovenstaande tekst zullen wij, op basis van het advies/onderzoek vanuit Bern en Minnesota, uitsluitend de volgende combinaties toestaan voor de fok.
Beide honden van de te ondernemen combinatie zijn voor de dekking op LEMP getest en alleen de combinatie N/N x N/N en N/N x D/N mag ingezet worden. (Zie onderstaand overzicht ter verduidelijking van de risico’s bij de overige combinaties)


De aanbeveling is, om niet direct dragers uit te sluiten van de fok want daarmee vernauwt men de genenpoel, maar alleen te combineren met een LEMP vrij geteste partner.

Ten overvloede melden wij u dat op de ALV van 2015 besloten is dat wettelijke verplichtingen zonder tussenkomst van een ALV opgenomen dienen te worden in onder andere ons fokbeleid.

Namens de LHCN
Commissie fokkerijzaken / bestuur LHCN

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de L.H.C.N.