menu rechts bovenin

Leoladder

Beste allemaal,

De Leoladder is ooit in het leven geroepen om leden die niet, of zelden naar shows gaan, te motiveren dat wel te doen. Met als doelstelling de promotie van ons mooie ras, de bevordering van de show-sport en met als nevendoel om nieuwe lijnen te vinden voor de fok.

Deze doelstelling wordt echter de laatste jaren niet meer gerealiseerd, omdat slechts nog een aantal vaste leden actief showen en derhalve de Leoladder iedere keer winnen en er geen nieuw leden naar shows gaan. Daardoor worden ook niet direct nieuwe lijnen gevonden voor de fok.

Sinds de ALV van 2015 wordt jaarlijks opgeroepen door de aanwezige leden om iets te doen met de Leoladder, omdat het resultaat (wie wint de Leoladder) wordt bepaald door het aantal shows dat men loopt met de Leonberger. Sommigen stelden voor om direct te stoppen, anderen stelden voor om de puntentelling anders te maken.

Als bestuur hebben we de kritiek op de Leoladder intern besproken en hebben we de optie om de puntentelling anders te maken onderzocht. Hierbij hebben wij zowel met mensen binnen als buiten de vereniging gesproken, waarbij iedere keer het resultaat was, dat ondanks andere puntentellingen de uitkomst niet echt zou veranderen en daarmee de doelstelling niet gehaald zal gaan worden, namelijk meer leden naar shows te krijgen ter promotie van ons ras.

Dit heeft ons doen besluiten om de Leoladder niet meer te continueren.

We willen echter graag een alternatief hebben voor de Leoladder en doen daarbij een oproep aan u allen om een andere vorm/wedstrijd te bedenken die bijdraagt aan de promotie van ons prachtige ras. U kunt uw idee/voorstel uitgewerkt indienen bij de secretaris voor 31 december 2017, het beste idee wordt tijdens de ALV van 2018 gepresenteerd.

Als laatste willen wij Jenni Gerrits danken voor ruim 16 jaar inzet voor de Leoladder. Zij heeft in al die jaren de uitslagen bijgehouden en verzorgd voor de vereniging.

 

Bestuur L.H.C.N.

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de L.H.C.N.