menu rechts bovenin

Definitieve agenda fokkersoverleg

Fokkersoverleg 20 Januari 2018

Vorig jaar hebben we een lezing gehad en de video bekeken met de titel: Safeguarding Genetic Diversity in the Leonberger Breed: Het veiligstellen van de genetische diversiteit bij de Leonberger.
Daarbij de uitleg gehad van Pieter Oliehoek.
Nu hebben we hem uitgenodigd om daar verder op in te gaan.
De overige onderwerpen na de pauze op het fokkersoverleg zijn:

1. Uitleg van de FSK evaluatie
2. Uitleg over het Gezondheidsonderzoek
3. Rondvraag

De dagindeling is als volgt:

12:30 -13:00 Ontvangst
13:00 -15:30 Presentatie en beantwoording vragen door Pieter Oliehoek
15:30 -15.45 Pauze
15.45 -16:30 Fokkersoverleg

U kunt zich opgeven bij Anja fokkerijzakenlhcn@gmail.com
Voor niet leden zijn de kosten €5,–

Plaats: De kantine van KC Apeldoorn
Polderweg 5 7327 GX Apeldoorn
Vriendelijke groeten
Commissie Fokkerijzaken.

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de L.H.C.N.