menu rechts bovenin

Informatie en Gezondheid

Video Genetic Diversity

Beste allemaal,

De film over genetische diversiteit binnen het Leonbergse ras (Safeguarding Genetic Diversity of the Leonberger Breed) is voorzien van Nederlandse ondertiteling. Mocht u de ondertiteling niet kunnen zien, kunt u deze aanzetten naast de knop instellingen in de video.


Genetic test in Leonbergers: LEMP

Vanaf heden is er de mogelijkheid om een DNA test te laten verrichten op Leukoencephalomyelopathy, afgekort LEMP.

Het is een ernstige ziekte van het centrale zenuwstelsel en komt helaas voor bij de Leonberger. Uit onderzoek op meer dan 5000 DNA-monsters blijkt dat 14% drager is, wat neer komt op bijna 1 op de 7 honden.

Net als LPN1 heeft het een recessieve vererving, wat inhoudt dat beide ouders minstens drager moeten zijn om lijders voort te brengen. Het komt ook voor bij Rottweilers en Duitse doggen, maar wordt veroorzaakt door een ander gen. (Dus ook een andere test voor die rassen)

Het is een ziekte die al bij een aantal Nederlandse honden werd gediagnosticeerd eind 90’er jaren. De oudere fokkers onder jullie herinneren zich dat nog wel. Sindsdien hoorden we van nog meer honden en één Nederlandse eigenaar heeft een webpagina over het ziekteverloop van hun hond Satoe. website Satoe

Niet alleen bij Satoe, maar ook van andere leonbergers is bekend dat de symptomen heel snel kunnen verergeren, zelfs zodanig dat de hond na een paar maanden al niet meer zelfstandig kan opstaan of lopen en men besluit tot euthanasie vanwege de slechte kwaliteit van leven.

Meer informatie is in het Engels te lezen op: website University of Bern

Het formulier om bloed op te sturen naar Bern voor 1,2 of alle 3 de tests, LPN en/of LEMP vind u hier.

Als er al bloed in Bern aanwezig is van Uw hond hoeft U geen nieuw bloed op te sturen, U kunt dan een email sturen naar Dr. Cord Drögemüller e-mail met de vraag voor de LEMP test met het Lab ID LD nummer van de hond, de kosten voor alleen deze test zijn €50,00

Wij als bestuur en commissie fokkerijzaken adviseren om in ieder geval fokhonden naast LPN1 en 2 ook te laten testen op LEMP om te vermijden dat men 2 dragers met elkaar combineert, dat geeft namelijk gemiddeld 25% kans op lijders in het nest.

Genotype ouders waarschijnlijkheid

N/N vrij bij nakomelingen

waarschijnlijkheid

D/N drager bij nakomelingen

waarschijnlijkheid

D/D lijder bij nakomelingen

N/N X N/N 100 % 0 % 0 %
N/N X D/N 50 % 50 % 0 %
N/N X D/D 0 % 100 % 0 %
D/N X D/N 25 % 50 % 25 %
D/N X D/D 0 % 50 % 50 %
D/D X D/D 0 % 0 % 100 %

De aanbeveling is, om niet direct dragers uit te sluiten van de fok want daarmee vernauwdt men de genenpoel, maar alleen te combineren met een LEMP vrij geteste partner.


Bedrijfsmatigheid fokkers:

Gezien de vele vragen en reacties over de nieuwe regelgeving besluit houders van dieren, is de Raad van Beheer hierover in gesprek gegaan met de direct verantwoordelijke partijen: het Ministerie van EZ, de NVWA, de LID en de RVO.

De uitkomst van deze gesprekken was glashelder: Wat betreft bedrijfsmatigheid is er wat betreft honden en katten niks gewijzigd ten opzichte van het voormalige Honden- en kattenbesluit.
Ook in de nieuwe regels wordt als richtsnoer genomen dat………….Lees meer

Toelichting nieuwe wet- en regelgeving door de Raad Van Beheer

Besluit houders van dieren
1 Versie 12-11-2014
Het Besluit houders van dieren is sinds 1 juli 2014 van kracht. De Raad van Beheer krijgt veel vragen over de gevolgen van deze nieuwe wet- en regelgeving voor de hondenfokkerij, -tentoonstellingen en –wedstrijden. In dit artikel proberen we aan de hand van vraag en antwoord wat meer duidelijkheid te verschaffen. Lees meer.

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de L.H.C.N.