menu rechts bovenin

Algemene Ledenvergadering 2018

Oproep tot de Algemene Leden Vergadering L.H.C.N. 2018

Locatie:
Hotel Schimmel / Brasserie 1885
Stationsweg Oost 243
3931 EP Woudenberg

Datum: 7 april 2018 aanvang om 14:00 (zaal open 13:30)
PDF – AGENDA ALV 2018

 

Agenda ALV 7 april 2018

 1. Opening / Welkomstwoord
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Conceptnotulen ALV 2017
 5. Jaarverslag 2017
  1. Jaarverslag 2017 / plan 2018 en verder (presentatie)
  2. Jaarrekening 2017
  3. Kascontrolecommissie
  4. Begroting 2018-2019

   pauze en presentatie nieuwe website
 6. Voorstellen tot wijziging
  1. Nieuwe tariefstructuur
   Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   Nieuwe tariefstructuur 
  2. Compact bestuur
   Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   Compact bestuur 
  3. Corrigeren statuten volmacht
   Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   Corrigeren statuten volmacht 
  4. Machtiging ondertekenen akte Statuten
   Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   Machtiging ondertekenen akte Statuten
  5. Digitaal verstrekken ALV-stukken
   Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   Digitaal verstrekken ALV-stukken 
  6. Anders aanwenden 1.000 euro gezondheidsonderzoek
   Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   Anders aanwenden 1.000 euro gezondheidsonderzoek
 7. Periodieke aftredingen bestuursleden
  1. Voorzitter, Dhr N. Steinmetz (herkiesbaar)
  2. Secretaris, Mevr. B. Boulengier (niet herkiesbaar)
  3. Commissaris Evenementen, Mevr. S. Ekkel (herkiesbaar)
   Formulier aanmelden kandidaat bestuur
 8. Kiezen nieuwe bestuursleden
  1. Voorzitter; kandidaten kunnen zich tot 31 maart aanmelden
  2. Secretaris; kandidaten kunnen zich tot 31 maart aanmelden
  3. Commissaris Evenementen;
   Let op! Indien voorstel 6.2 wordt aangenomen vervalt deze functie. Kandidaten kunnen zich tot 31 maart aanmelden.
 9. Rondvraag
 10. Afsluiting ALV

Jaarverslagen Secretaris en Commissies:

Jaarverslag Secretariaat
Jaarverslag Commissie Fokkerijzaken
Jaarverslag Commissie Fokselectie
Jaarverslag Herplaatsing
Jaarverslag Commissie Redactie PR
Jaarverslag Evenementen
Jaarverslag Ledenadministratie

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de L.H.C.N.