menu rechts bovenin

Algemene Leden Vergadering 2017

Oproep voor de Algemene Leden Vergadering d.d. 8 april 2017

De ALV zal worden gehouden in

Hotel Schimmel / Brasserie 1885
Stationsweg Oost 243
3931 EP Woudenberg

Datum: 8 april 2017 Aanvang 14:00u (zaal open 13:30u)

PDF – AGENDA ALV 2017

 

Agenda ALV 8 april 2017

 1. Opening / Welkomstwoord
 2. Mededelingen / Afmeldingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Conceptnotulen ALV 2016
 5. Jaarverslag 2016
  1. Jaarverslag 2016 / plan 2017 en verder (presentatie)
  2. Jaarrekening 2016
  3. Kascontrolecommissie
  4. Begroting 2017-2018
   Pauze
 6. Voorstellen tot wijziging

  Wijzigingen ten aanzien van de Statuten en het huishoudelijk reglement

  1. Ondertekenen vergaderverslagen *
   Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   Voorstel ondertekenen vergaderverslagen 
  2. Declaratietermijn *
   Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   Voorstel Declaratietermijn 
  3. Bewaartermijn *
   Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   Voorstel Bewaartermijn 
  4. Volgorde ALV *
   Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   Voorstel volgorde ALV
   Wijzigingen ten aanzien van het VFR
  5. Dekmelding binnen 3 weken **
   Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   Voorstel Dekmeldingen 
  6. Dekkingen buitenlandse reu **
   Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   Voorstel Dekkingen buitenlandse reu 
  7. Onreglementaire dekkingen **
   Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   Voorstel onreglementaire dekkingen 
  8. Draaideurconstructie **
   Voorstel opgesteld door W.F. Kroon, A. Schut, R. Somers, E. Berkien, H. Zwennes (zie bijlage voor details)
   Voorstel Draaideurconstructie
   Overige voorstellen
  9. Onafhankelijke tuchtcommissieleden
   Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   Voorstel Onafhankelijke Tuchtcommissieleden 

   pauze
 7. Uitreiken prijzen Leoladder 2016
 8. Periodieke aftredingen bestuursleden
  1. Commissaris fokkerijzaken, mevr. A. Schut (herkiesbaar)
 9. Kiezen nieuwe bestuursleden
  1. Commissaris Fokkerijzaken
  2. Commissaris Redactie/PR
   Voordracht vanuit het bestuur, Mevr. L. Huijnink
 10. Rondvraag
 11. Afsluiting ALV

* Alle besluiten die genomen worden ten aanzien van de statuten, worden pas geeffectueerd als deze door de raad van beheer zijn goed gekeurd en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
** Alle besluiten die worden genomen ten aanzien van het VFR tijdens de ALV, gaan pas in na goedkeuring door de Raad van Beheer en werken niet met terugwerkende kracht.

Jaarverslagen Secretaris en Commissies:

Jaarverslag Secretariaat
Jaarverslag Commissie Fokkerijzaken
Jaarverslag Commissie Fokselectie
Jaarverslag Herplaatsing
Jaarverslag Commissie Redactie PR
Jaarverslag Evenementen

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de L.H.C.N.