menu rechts bovenin

Algemene Leden Vergadering 2016

Oproep voor de Algemene Leden Vergadering d.d. 16 april 2016

De ALV zal worden gehouden in

Hotel Schimmel / Brasserie 1885
Stationsweg Oost 243
3931 EP Woudenberg

Datum: 16 april 2016 Aanvang 14:00u (zaal open 13:30u)

PDF – AGENDA ALV 2016

 

Agenda ALV 16 april 2016

 1. Opening / Welkomstwoord
 2. Mededelingen / Afmeldingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Conceptnotulen ALV 2015
 5. Jaarverslag 2015
  1. Jaarverslag 2015 / plan 2016 en verder (presentatie)
  2. Jaarrekening 2015
  3. Kascontrolecommissie
  4. Begroting 2017
 6. Voorstellen tot wijziging
  1. Notulen ALV nieuwe stijl (aanpassen van manier van verslaglegging)
   Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   Voorstel Notulen ALV nieuwe stijl Voorbeeld notulen ALV nieuwe stijl
  2. Tarieven lidmaatschap per 1 juli 2016 (tariefswijzigingen)
   Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   Voorstel Tarieven lidmaatschap
  3. Leonvaria 2017 (voorstel tot aanpassen frequentie)
   Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   Voorstel aanpassen frequentie Leonvaria
  4. LPN1 (D/N), voorstel tot aanpassing van fokconvenant
   Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   Voorstel LPN1 aanpassing fokconvenant
  5. Aanpassing huishoudelijk reglement (Hij maar ook Zij)
   Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   Voorstel LPN1 aanpassing huishoudelijk reglement
  6. Vervallen model koopcontract (niet meer publiceren van een voorbeeld)
   Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   Voorstel model koopcontract
  7. Onafhankelijke tuchtcommissie
   Voorstel opgesteld door het bestuur L.H.C.N. (zie bijlage voor details)
   Voorstel onafhankelijke tuchtcommissie
 7. Uitreiken prijzen Leoladder 2015
 8. Periodieke aftredingen bestuursleden
  1. Aftreden van commissaris fokselectie, mevr. Ida Lems
 9. Kiezen bestuursleden
  1. Penningmeester
   Voordracht vanuit het bestuur mevr. Conny van der Land
  2. Commissaris fokselectie
   Voordracht vanuit het bestuur mevr. Anita Geerdink
 10. Rondvraag
 11. Afsluiting ALV

 

Jaarverslagen Secretaris en Commissies:

Jaarverslag Secretaris
Jaarverslag Commissie Fokkerijzaken
Jaarverslag Commissie Fokselectie
Jaarverslag Herplaatsing

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de L.H.C.N.