menu rechts bovenin

 • BeNeWa (Medium)

  Belgisch – Nederlandse Wandeling 24 maart

 • slider

  Welkom bij de L.H.C.N.

  Dit is de website van de Leonbergse Honden Club Nederland. De L.H.C.N. behartigt de belangen van het ras de Leonberger. Hier vindt u informatie over de Leonberger, dekkingen, geboorten, tentoonstellingen en nog veel meer.
  Veel plezier op onze website.

 1. 1
 2. 2

Vanaf heden is er de mogelijkheid om een DNA test te laten verrichten op Leukoencephalomyelopathy, afgekort LEMP.

Het is een ernstige ziekte van het centrale zenuwstelsel en komt helaas voor bij de Leonberger. Uit onderzoek op meer dan 5000 DNA-monsters blijkt dat 14% drager is, wat neer komt op bijna 1 op de 7 honden.

Net als LPN1 heeft het een recessieve vererving, wat inhoudt dat beide ouders minstens drager moeten zijn om lijders voort te brengen. Het komt ook voor bij Rottweilers en Duitse doggen, maar wordt veroorzaakt door een ander gen. (Dus ook een andere test voor die rassen)

Het is een ziekte die al bij een aantal Nederlandse honden werd gediagnosticeerd eind 90’er jaren. De oudere fokkers onder jullie herinneren zich dat nog wel. Sindsdien hoorden we van nog meer honden en één Nederlandse eigenaar heeft een webpagina over het ziekteverloop van hun hond Satoe. website Satoe

Niet alleen bij Satoe, maar ook van andere leonbergers is bekend dat de symptomen heel snel kunnen verergeren, zelfs zodanig dat de hond na een paar maanden al niet meer zelfstandig kan opstaan of lopen en men besluit tot euthanasie vanwege de slechte kwaliteit van leven.

Meer informatie is in het Engels te lezen op: website University of Bern

Het formulier om bloed op te sturen naar Bern voor 1,2 of alle 3 de tests, LPN en/of LEMP vind u hier.

Als er al bloed in Bern aanwezig is van Uw hond hoeft U geen nieuw bloed op te sturen, U kunt dan een email sturen naar Dr. Cord Drögemüller e-mail met de vraag voor de LEMP test met het Lab ID LD nummer van de hond, de kosten voor alleen deze test zijn €50,00

Als vereniging willen wij zowel de pup, de pupkopers en de fokkers beschermen voor de mogelijke gevolgen van het fokken van een zieke pup.

Ook de wet is hierin heel duidelijk en op grond van de wet “besluit houders van dieren” zien we ons dan ook genoodzaakt om het testen op LEMP en het uitsluiten van bepaalde combinaties te verplichten per 15 augustus 2017 en zullen het tevens laten opnemen in het VFR.

Zie wettekst “besluit houders van dieren” artikel 3.4

Artikel 3.4. Fokken met gezelschapsdieren
1. Het is verboden te fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld.
2. In ieder geval wordt bij het fokken, bedoeld in het eerste lid, voor zover mogelijk voorkomen dat:
• ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen;
• uiterlijke kenmerken worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen die schadelijke gevolgen hebben voor welzijn of gezondheid van de dieren;
• ernstige gedragsafwijkingen worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen;

Op grond van bovenstaande tekst zullen wij, op basis van het advies/onderzoek vanuit Bern en Minnesota, uitsluitend de volgende combinaties toestaan voor de fok.
Beide honden van de te ondernemen combinatie zijn voor de dekking op LEMP getest en alleen de combinatie N/N x N/N en N/N x D/N mag ingezet worden. (Zie onderstaand overzicht ter verduidelijking van de risico’s bij de overige combinaties)

Genotype ouders waarschijnlijkheid

N/N vrij bij nakomelingen

waarschijnlijkheid

D/N drager bij nakomelingen

waarschijnlijkheid

D/D lijder bij nakomelingen

N/N X N/N 100 % 0 % 0 %
N/N X D/N 50 % 50 % 0 %
N/N X D/D 0 % 100 % 0 %
D/N X D/N 25 % 50 % 25 %
D/N X D/D 0 % 50 % 50 %
D/D X D/D 0 % 0 % 100 %

De aanbeveling is, om niet direct dragers uit te sluiten van de fok want daarmee vernauwdt men de genenpoel, maar alleen te combineren met een LEMP vrij geteste partner.

Ten overvloede melden wij u dat op de ALV van 2015 besloten is dat wettelijke verplichtingen zonder tussenkomst van een ALV opgenomen dienen te worden in onder andere ons fokbeleid.


Niets van deze site mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de L.H.C.N.