menu rechts bovenin

 • slider2

  Jonge Hondendag 2017

  Op 11 november 2017 organiseert de LHCN haar jaarlijkse Jonge Hondendag.
  Dit jaar zal de Jonge Hondendag plaats vinden bij het Dogcenter, Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk (bij Zaltbommel).

 • slider

  Welkom bij de L.H.C.N.

  Dit is de website van de Leonbergse Honden Club Nederland. De L.H.C.N. behartigt de belangen van het ras de Leonberger. Hier vindt u informatie over de Leonberger, dekkingen, geboorten, tentoonstellingen en nog veel meer.
  Veel plezier op onze website.

 1. 1
 2. 2

Vanaf heden is er de mogelijkheid om een DNA test te laten verrichten op Leukoencephalomyelopathy, afgekort LEMP.

Het is een ernstige ziekte van het centrale zenuwstelsel en komt helaas voor bij de Leonberger. Uit onderzoek op meer dan 5000 DNA-monsters blijkt dat 14% drager is, wat neer komt op bijna 1 op de 7 honden.

Net als LPN1 heeft het een recessieve vererving, wat inhoudt dat beide ouders minstens drager moeten zijn om lijders voort te brengen. Het komt ook voor bij Rottweilers en Duitse doggen, maar wordt veroorzaakt door een ander gen. (Dus ook een andere test voor die rassen)

Het is een ziekte die al bij een aantal Nederlandse honden werd gediagnosticeerd eind 90’er jaren. De oudere fokkers onder jullie herinneren zich dat nog wel. Sindsdien hoorden we van nog meer honden en één Nederlandse eigenaar heeft een webpagina over het ziekteverloop van hun hond Satoe. website Satoe

Niet alleen bij Satoe, maar ook van andere leonbergers is bekend dat de symptomen heel snel kunnen verergeren, zelfs zodanig dat de hond na een paar maanden al niet meer zelfstandig kan opstaan of lopen en men besluit tot euthanasie vanwege de slechte kwaliteit van leven.

Meer informatie is in het Engels te lezen op: website University of Bern

Het formulier om bloed op te sturen naar Bern voor 1,2 of alle 3 de tests, LPN en/of LEMP vind u hier.

Als er al bloed in Bern aanwezig is van Uw hond hoeft U geen nieuw bloed op te sturen, U kunt dan een email sturen naar Dr. Cord Drögemüller e-mail met de vraag voor de LEMP test met het Lab ID LD nummer van de hond, de kosten voor alleen deze test zijn €50,00

Als vereniging willen wij zowel de pup, de pupkopers en de fokkers beschermen voor de mogelijke gevolgen van het fokken van een zieke pup.

Ook de wet is hierin heel duidelijk en op grond van de wet “besluit houders van dieren” zien we ons dan ook genoodzaakt om het testen op LEMP en het uitsluiten van bepaalde combinaties te verplichten per 15 augustus 2017 en zullen het tevens laten opnemen in het VFR.

Zie wettekst “besluit houders van dieren” artikel 3.4

Artikel 3.4. Fokken met gezelschapsdieren
1. Het is verboden te fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld.
2. In ieder geval wordt bij het fokken, bedoeld in het eerste lid, voor zover mogelijk voorkomen dat:
• ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen;
• uiterlijke kenmerken worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen die schadelijke gevolgen hebben voor welzijn of gezondheid van de dieren;
• ernstige gedragsafwijkingen worden doorgegeven aan of kunnen ontstaan bij nakomelingen;

Op grond van bovenstaande tekst zullen wij, op basis van het advies/onderzoek vanuit Bern en Minnesota, uitsluitend de volgende combinaties toestaan voor de fok.
Beide honden van de te ondernemen combinatie zijn voor de dekking op LEMP getest en alleen de combinatie N/N x N/N en N/N x D/N mag ingezet worden. (Zie onderstaand overzicht ter verduidelijking van de risico’s bij de overige combinaties)

Genotype ouders waarschijnlijkheid

N/N vrij bij nakomelingen

waarschijnlijkheid

D/N drager bij nakomelingen

waarschijnlijkheid

D/D lijder bij nakomelingen

N/N X N/N 100 % 0 % 0 %
N/N X D/N 50 % 50 % 0 %
N/N X D/D 0 % 100 % 0 %
D/N X D/N 25 % 50 % 25 %
D/N X D/D 0 % 50 % 50 %
D/D X D/D 0 % 0 % 100 %

De aanbeveling is, om niet direct dragers uit te sluiten van de fok want daarmee vernauwdt men de genenpoel, maar alleen te combineren met een LEMP vrij geteste partner.

Ten overvloede melden wij u dat op de ALV van 2015 besloten is dat wettelijke verplichtingen zonder tussenkomst van een ALV opgenomen dienen te worden in onder andere ons fokbeleid.


Europees Leonberger Gezondheid Vragenlijst

Veel eigenaren van honden waarvan ze DNA hebben in Bern of Minnesota (LPN test)  hebben onlangs een email ontvangen met het verzoek de vragenlijst (Google formulier) in te vullen en op te sturen.

Er is nu ook een Nederlandse versie beschikbaar op de volgende link:

Europees Leonberger Gezondheid Vragenlijst

Ook voor degenen die géén email hebben ontvangen een dringend verzoek deze in te vullen!

Door het invullen van dit formulier verleent u medewerking aan genetische studies betreffende de Leonberger, die plaatsvinden aan de Universiteit van Bern, in samenwerking met Universiteit Minnesota, Universiteit Uppsula, Universiteit Utrecht en het Broad Instituut.

De door U verstrekte informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden van de betrokken instellingen en blijft strikt vertrouwelijk.

Het is erg belangrijk voor het doen slagen van de Leonberger studies over Stemband Verlamming, Polineuropathie, Botkanker en Bloedvat kanker, dat zij compleet en betrouwbaar informatie hebben van alle honden.


ALV 8 april 2017

Alle stukken voor de ALV van 8 april 2017 staan online.


 

Geachte allemaal,

Tijdens de ALV van 8 april aanstaande zijn er 2 bestuursfuncties waar een bestuurslid voor gekozen moet worden.

Het betreft de functies:

Commissaris Fokkerijzaken. Huidig bestuurslid is mevrouw Anja Schut. Zij is herkiesbaar.

Commissaris Redactie/PR. Deze functie wordt op dit moment op ad interim basis vervuld door mevrouw Lisette Huijnink. Zij wordt door het bestuur met positief advies voorgedragen.

Alle voordrachten kunnen tot 1 week voor de vergadering worden ingediend bij het bestuur, conform artikel 20 van de statuten. Kandidaat bestuursleden dienen er rekening mee te houden dat zij zich aan de aanwezigen op de ALV moeten voorstellen. U kunt gebruik maken van het formulier voor aanmelding. Deze kan gescand via de E-mail worden aangeboden aan de secretaris.

Names het bestuur,
Niels Steinmetz

Beste allemaal,

De film over genetische diversiteit binnen het Leonbergse ras (Safeguarding Genetic Diversity of the Leonberger Breed) is voorzien van Nederlandse ondertiteling. Mocht u de ondertiteling niet kunnen zien, kunt u deze aanzetten naast de knop instellingen in de video.

 


Vandaag, 30 december 2016, hebben we de definitieve route uitgezet voor de eerste Belgisch Nederlandse Wandeling.

Deze BeNeWa zal in de bossen van Chaam plaats vinden op 25 maart 2017.

Onderstaande foto’s geven een sfeerimpressie van deze fantastische locatie in het zuiden van Noord-Brabant.

chaam chaam2 chaam8

chaam5  chaam4 chaam3

Zie voor verdere info de website van de LCB of LHCN  (wandelingen 2017).

Wij hopen u te mogen treffen op deze eerste BeNeWa.

Namens het bestuur van de LCB                   Namens het bestuur van de LHCN

Chris Aelbrecht                                              Niels Steinmetz


Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2017.

image1


lhcn Belgisch  – Nederlandse Wandeling  lcb

Op 25 maart 2017 wordt er in samenwerking met de Belgische Leonbergerclub een wandeling georganiseerd in Chaam. Locatie: De Steengroeve”, Industriestraat 24, 4861 PR Chaam.

Er kan worden mee gewandeld met 2 verschillende wandelingen, één van 5 km, deze duurt ongeveer anderhalf uur, en zal starten om 11.00 uur, een korte wandeling voor de puppy’s en oude honden, deze zal een half uurtje duren en zal starten om 11.30 uur.

Er is een groot ven waar de honden heerlijk kunnen zwemmen en natuurlijk genoeg slootjes en plassen om lekker vies te worden.

Aansluitend aan de wandeling kan er deel genomen worden aan een “All you can eat Kipsaté buffet”
Deelname is alleen mogelijk na aanmelding én betaling vooraf!
De kosten hiervoor bedragen €11,- per persoon.

Ook niet leden zijn van harte welkom.

Nederlandse wandelaars kunnen zich aanmelden.
via e-mail

Belgische wandelaars kunnen zich aanmelden via e-mail

 


Nog 2,5 week en dan luiden we al weer het nieuwe jaar in.

Op 8 januari gaan we met zijn allen een leuke wandeling maken over het strand van Scheveningen om het nieuwe jaar in te luiden.

We verzamelen om 11.00 uur bij strandtent de Waterreus, Strandweg 3A, 2586 JK Scheveningen en om 11.30 uur gaan we wandelen.

Na afloop van de wandeling is er een mogelijkheid om bij de strandtent de Waterreus een hapje en een drankje te nuttigen.

Om wel een overzicht te houden hoeveel mensen met onze wandeling mee willen lopen, willen we jullie vragen je op te geven via het volgende e-mailadres: e-mail

Wij hebben er heel veel zin in, we hopen jullie ook!!!

 

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de L.H.C.N.