menu rechts bovenin

  • Clubmatch 2015

    Op zondag 14 juni organiseert de L.H.C.N. weer een kampioenschaps clubmatch   ! De Inschrijving geopend !

  • Welkom bij de L.H.C.N.

    Dit is de website van de Leonbergse Honden Club Nederland. De L.H.C.N. behartigt de belangen van het ras de Leonberger. Hier vindt u informatie over de Leonberger, dekkingen, geboorten, tentoonstellingen en nog veel meer. Veel plezier op onze website.

  1. 1
  2. 2

Herplaatsing:

Jolanda van de herplaatsing is opzoek naar een nieuw thuis voor een oude dame. Heeft u een plekje of weet u een plekje voor deze oude dame genaamd Sascha maar wil eerst graag wat meer weten kijk dan even op de pagina Herplaatsings-Honden

Aanpassing Fokconvenant:

Wij als bestuur zijn iets te voortvarend geweest en waren in de veronderstelling dat wij het fokconvenant mochten aanpassen i.v.m. het op het afgelopen fokkersoverleg aangenomen voorstel ten aanzien van LPN2. Ons is kenbaar gemaakt dat dit in strijd is met de  statuten van de vereniging. Wij zullen het voorstel nu voorleggen aan de A.L.V. Dit houd in dat het fokconvenant is aangepast aan hoe het was voor de wijziging van 4 februari.

Bedrijfsmatigheid fokkers:

Gezien de vele vragen en reacties over de nieuwe regelgeving besluit houders van dieren, is de Raad van Beheer hierover in gesprek gegaan met de direct verantwoordelijke partijen: het Ministerie van EZ, de NVWA, de LID en de RVO.

De uitkomst van deze gesprekken was glashelder: Wat betreft bedrijfsmatigheid is er wat betreft honden en katten niks gewijzigd ten opzichte van het voormalige Honden- en kattenbesluit.
Ook in de nieuwe regels wordt als richtsnoer genomen dat………….Lees meer

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de L.H.C.N.